مرگ عضو ارشد رهبری گروه طالبان در پاکستان

مرگ عضو ارشد رهبری گروه طالبان در پاکستان

منابع خبری افغانستان اعلام کردند که «مولوی عبدالله گل رایان» یکی از رهبران طالبان و عضو شورای کویته در بیمارستانی در شهر «پیشاور» پاکستان مرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه «طلوع نیوز» افغانستان ،مرگ «عبدالله...