یادمان والفجر ۸، سمبل پیوند کبوتران سبکبال با اروند رود خروشان معرفی سرزمین های نور خوزستان

یادمان والفجر ۸، سمبل پیوند کبوتران سبکبال با اروند رود خروشان

آبادان- یادمان والفجر ۸ سمبل پیوند کبوتران سبکبال با اروند رود خروشان است که در ۴۸ کیلومتری جنوب شرق آبادان (جاده آبادان – اروندکنار) واقع شده است. به گزارش پرس شیعه؛ رزمندگان در این سرزمین پاک و نینوایی همه دلداده...