کتاب از نیمه خرداد منتشر شد با موضوع اندیشه و رهبری امام خامنه ای؛

کتاب از نیمه خرداد منتشر شد

کتاب بررسی اندیشه و سازوکارهای رهبری امام خامنه‌ ای با نام از نیمه خرداد منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ از نیمه خرداد که طرحی است از اندیشه و رهبری حضرت آیت‌ الله خامنه‌ ای، همزمان با بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران...