فرهنگ قناعت و ساده زیستی در جامعه ترویج شود حجت الاسلام فرحزاد مطرح کرد:

فرهنگ قناعت و ساده زیستی در جامعه ترویج شود

حجت الاسلام فرحزاد بر ضرورت ترویج فرهنگ قناعت و ساده زیستی در جامعه تأکید کرد و گفت: سبک زندگی اسلامی بر اساس قناعت و پرهیز از تجملات استوار شده است. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد، استاد اخلاق حوزه...