چرایی طرح اعزام نیروی زمینی عربستان به سوریه

چرایی طرح اعزام نیروی زمینی عربستان به سوریه

استاد دانشگاه آمریکایی بیروت با اشاره به وضعیت فعلی خاورمیانه و روند تحولات آن به تشریح چرایی مطرح شدن طرح اعزام نیروی زمینی به سوریه از سوی عربستان سعودی پرداخت. به گزارش پرس شیعه، «احمد موصللی» استاد علوم سیاسی و...