باز خوانی شکوه ملی در فناوری هسته‌ ای

باز خوانی شکوه ملی در فناوری هسته‌ ای

چاپ سوم کتاب شکوه ملی در فناوری هسته‌ ای بقلم نویسنده انقلابی استاد محسن نصری در ۹ فصل و ۳۹۸ صفحه توسط انتشارات حدیث راه عشق راهی بازار کتاب شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از تسنیم، سید محمدحسین فرزام‌نیا در گفت و گو با...