علاقه علامه طباطبایی به مرحوم قاضی

علاقه علامه طباطبایی به مرحوم قاضی

یکی از شاگردان علامه طباطبایی می گوید: باری، استاد ما نسبت به استاد خود مرحوم قاضی علاقه و شیفتگی فراوانی داشت و حقّا در مقابل او خود را کوچک می‌دید. به گزارش پرس شیعه، یکی از شاگردان علامه طباطبایی می گوید: باری، استاد...