استارتاپ های خدمات نوین مالی و بانکی به رقابت می پردازند با آغاز رویداد فناورانه دانش بنیان؛

استارتاپ های خدمات نوین مالی و بانکی به رقابت می پردازند

۵۰ ایده پیشنهادی در حوزه خدمات نوین مالی و پرداخت، در مسابقه رویداد نوآورانه یک شرکت دانش بنیان برای تبدیل شدن به طرح تجاری، به رقابت می پردازند. به گزارش پرس شیعه؛ رویداد نوآورانه خدمات نوین مالی و پرداخت موسوم به...