استاندارد فوق ایمنی اروپایی برای نیروگاه بوشهر استفاده می شود اتم استروی اکسپورت خبر داد؛

استاندارد فوق ایمنی اروپایی برای نیروگاه بوشهر استفاده می شود

شرکت سازنده بخش های جدید نیروگاه بوشهر اعلام کرد که برای توسعه بخش های جدید این نیروگاه از استانداردهای فوق ایمنی اروپایی استفاده می شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، از امروز شنبه ساخت واحد های جدید نیروگاه بوشهر...