طالبان بخش هایی را در استان بغلان افغانستان تصرف کردند

طالبان بخش هایی را در استان بغلان افغانستان تصرف کردند

کمتر از سه هفته پس از هشدار اعضای شورای استان بغلان در باره خطر سقوط دوباره شهرستان «دند غوری» از توابع این استان به دست گروه طالبان، گزارش های رسیده حاکی از آن است که نیروهای این گروه بار دیگر کنترل بخش هایی از این...