مسئول بلژیکی: به پناهجویان غذا ندهید

مسئول بلژیکی: به پناهجویان غذا ندهید

استاندار استان "فلاندر شرقی" در بلژیک با طرح درخواست عجیبی از اهالی شهر زیبرگ برای خودداری از غذا دادن به پناهجویان، جنجال گسترده ای در این کشور به پا کرد. به گزارش پرس شیعه، کارل دوکالوئه استاندار استان ساحلی فلاندر...