جایگاه استخاره در اسلام و شرایط آن آیت الله سبحانی تبیین کرد؛

جایگاه استخاره در اسلام و شرایط آن

حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به جایگاه استخاره در اسلام گفت: کسانی هستند که می خواهند آب بخورند استخاره می کنند، که اصلا کار درستی نیست، انسان باید در درجه نخست به عقل خودش مراجعه کند و بعد اگر از مشورت نتیجه نگرفت به...