۵۰۰ نظامی آمریکایی عازم هلمندمی‌شوند در پی تغییر استراتژی آمریکا

۵۰۰ نظامی آمریکایی عازم هلمندمی‌شوند

حدود ۵۰۰ نظامی جدید آمریکایی در پی گسترش نفوذ طالبان و تغییر استراتژی آمریکا در افغانستان برای ماموریت ۹ ماهه عازم ولایت «هلمند» خواهند شد. به گزارش پرس شیعه، حدود ۵۰۰ نظامی جدید آمریکایی بزودی برای ماموریت مستشاری به...