سرکوب مخالفان بحرینی با استراتژی مصری

سرکوب مخالفان بحرینی با استراتژی مصری

مردم بحرین اقدام دولت این کشور در سرکوب گسترده مخالفان را به دلیل شباهت آن با سرکوبگری نیروهای امنیتی در مصر؛"استراتژی مصری" نام نهاده اند. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه ایندپندنت چاپ انگلیس تأکید کرد، شباهت سرکوب...