استفاده ابزاری از گروه‌ های تروریستی، توطئه بزرگ دشمنانان علیه مسلمانان است روحانی در دیدار رئیس جمهور سنگال:

استفاده ابزاری از گروه‌ های تروریستی، توطئه بزرگ دشمنانان علیه مسلمانان است

رئیس جمهور گفت: امروز دشمنان مسلمانان در صدد ایجاد توطئه‌ای بزرگ هستند که به واسطه آن از یک سو اختلاف و تفرقه را در جهان اسلام گسترش داده و از سویی دیگر گروه‌ های تروریستی مدعی اسلام را مورد استفاده ابزاری قرار...