استفاده نا درست از فضای مجازی جامعه را غبار آلود کرده است آیت الله حسینی بوشهری:

استفاده نا درست از فضای مجازی جامعه را غبار آلود کرده است

مدیر حوزه های علمیه گفت: فضای جامعه به سبب وجود مسائلی از قبیل فضای مجازی و .. غبار آلود است و شخصیت افراد زودتر از سنین محقق می شود. به گزارش پرس شیعه؛آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری صبح امروز در اولین هم اندیشی اساتید...