استقامت و پایداری امام صادق (ع)، اصل اسلام را حفظ کرد یادداشت؛

استقامت و پایداری امام صادق (ع)، اصل اسلام را حفظ کرد

قوام مکتب تشیّع با پایه‌ریزی بنیادین و مستحکم صادق آل محمد (ع) و پدر بزرگوارشان شکل گرفت و شیعیان و پیروان ایشان مفتخر به شاگردی این مکتب والا آن هم در محضر مفسران وحی الهی‌اند.  متن زیر گفتاری از آیت الله جوادی آملی...