گام اول جدایی طلبان کالیفورنیا برای استقلال از آمریکا

گام اول جدایی طلبان کالیفورنیا برای استقلال از آمریکا

حامیان جدایی استقلال کالیفورنیا از آمریکا پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای جدایی این ایالت از آمریکا را به دادستان کل ایالت کالیفورنیا ارائه کردند. به گزارش پرس شیعه؛ پایگاه الفجر مصر نوشت درصورتی که این طرح با حمایت...