مخالفت چینی های تایوان با استقلال این کشور

مخالفت چینی های تایوان با استقلال این کشور

یکی از مقام های ارشد چین، با انتقاد از طرح استقلال تایوان از کشورش، از مخالفت بیش از یک میلیون از شهروندان چینی تایوان با این طرح خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، یک مقام بلند پایه چینی در امور قرارداد میان...