علمای سنتی به فریاد جوانان امت اسلام برسند/ میدان باید دست افراطیون خارج شود مشاور رئیس جمهوری در امور اهل سنت:

علمای سنتی به فریاد جوانان امت اسلام برسند/ میدان باید دست افراطیون خارج شود

مشاور رئیس جمهوری در امور سنت گفت: علمای سنتی باید با حضور خود در صحنه، فضا و میدان را از دست افراطیون و جریان های تکفیری خارج و به فریاد جوانان مظلومی برسند که به دست جریان های تکفیری به سمت افراط و ترور می روند. به...