گروه مطالعاتی اقتصاد مقاومتی در شرکت مخابرات ایران تشکیل می شود

گروه مطالعاتی اقتصاد مقاومتی در شرکت مخابرات ایران تشکیل می شود

سرپرست شرکت مخابرات ایران، بر لزوم درون زا بودن اقتصاد مقاومتی در عین توجه به مولفه های علمی آن گفت: گروه های مطالعاتی R&D (تحقیق و توسعه) اقتصاد مقاومتی در شرکت مخابرات ایران تشکیل می شود. به گزارش پرس شیعه؛ مهندس...