اسراف و تبذیر جامعه را به بدبختی می کشاند آیت الله مکارم شیرازی:

اسراف و تبذیر جامعه را به بدبختی می کشاند

حضرت آ‌یت الله مکارم شیرازی با بیان این که اسراف و تبذیر یکی از بلاهای بزرگ دنیای امروز است، گفت: اگر دنیای امروز از اسراف و تبذیر بپرهیزد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی...