پنجمین همایش ملی نقد ادبی آبان ماه برگزار می‌ شود

پنجمین همایش ملی نقد ادبی آبان ماه برگزار می‌ شود

پنجمین همایش ملی نقد ادبی آبان ماه سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ پنجمین همایش ملی نقد ادبی، مطالعات اسطوره شناختی و نقد اسطوره ای به همت ذانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید...