هدف از حادثه تروریستی الکراده تحریف دین و مشوش کردن چهره آن است اسقف اعظم کلدانی عراق:

هدف از حادثه تروریستی الکراده تحریف دین و مشوش کردن چهره آن است

اسقف اعظم کلدانی عراق هدف از حادثه تروریستی "الکراده" را تحریف دین و مشوش کردن چهره آن دانست و خواستار کنار زدن افراطی‌گری و گسترش تفکر اعتدال‌ گرایانه شد. به گزارش پرس شیعه؛ لویس رافائل ساکو اسقف اعظم کلدانی عراق...