اوباما : هیچ جادویی در عبارت اسلام افراطی نهفته نیست انتقاد از ترامپ ابزاری برای جلب رای مسلمانان آمریکا؛

اوباما : هیچ جادویی در عبارت اسلام افراطی نهفته نیست

رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از نامزدی «کلینتون» و جلب رای مسلمانان آمریکا، با زیر سوال بردن اظهارات اسلام ستیزانه «ترامپ» از وی انتقاد کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا در...