ترویج تشیع انگلیسی از راه های مخدوش کردن چهره اسلام است عضو هیات علمی موسسه امام خمینی قم:

ترویج تشیع انگلیسی از راه های مخدوش کردن چهره اسلام است

عضو هیات علمی موسسه امام خمینی (ره) قم ترویج اسلام انگلیسی را باب میل دشمنان اسلام دانست و گفت: ترویج اسلام انگلیسی از راه های مخدوش نمودن چهره اسلام است به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام محمد رضا باقر زاده عضو هیات علمی...