خطبه های این هفته نماز جمعه هامبورگ

خطبه های این هفته نماز جمعه هامبورگ

آیت الله دکتر رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ خطبه های این هفته نماز جمعه را به رابطه اسلام و سیاست اختصاص داد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ خظبه های نماز جمعه این هفته را هم...