نوشته هایی با برچسب "اسلام و مدرنیه"

اسلام و مدرنیته (۳) یادداشت؛

اسلام و مدرنیته (۳)

۴ ـ ما و مدرنیزم: من خواهم کوشید به اختصار به دیدگاههای خود راجع به برخی از این مفاهیم کلیدی که در تعریف مدرنیته بکار رفته‏اند، اشاره کنم و پیش از آن، باید روشن باشد که مواجهه ما به عنوان مسلمان شرقی با هر یک از این کدهای...

اسلام و مدرنیته (۲) یادداشت؛

اسلام و مدرنیته (۲)

۳- اصلاحات مذهبی: بُعد دیگر مدرنیته، رفورمیزم مذهبی و جنبش ضد کلیسای کاتولیک رومی دانسته شده است. اختلافات اصلی بر سر اعتراض به تشریفات دعا، سلسله مراتب کلیسا، اتوریته پاپ، اعترافات و خرید و فروش گناهان و بهشت و جهنم،...

اسلام و مدرنیته (۱)

اسلام و مدرنیته (۱)

اشاره: روزهای ۲۴ تا ۲۶ اکتبر سال ۲۰۰۲ دانشگاه تورنتو شاهد برگزاری سمیناری تحت عنوان مدرنیسم از دیدگاه اسلام و مسیحیت بود. این سمینار با همکاری فرقه منونایت از فرق مسیحیت و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم برگزار شد. ۸...