کنفرانس اسلام و مسیحیت: پایبندی به سنت، وفاداری به روسیه در سن ­پترزبورگ برگزار شد:

کنفرانس اسلام و مسیحیت: پایبندی به سنت، وفاداری به روسیه

کنفرانس اسلام و مسیحیت با موضوع وفاداری به سنت و روسیه برای اولین بار در پایتخت فرهنگی روسیه برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ کنفرانس اسلام و مسیحیت در پایتخت فرهنگی روسیه برگزار شد و به موجب آن بر راه­های مبارزه با...