ترامپ نماد جوکهای زشت نژاد پرستانه است ؛ گمراهی اروپا اسلاوی ژیژک:

ترامپ نماد جوکهای زشت نژاد پرستانه است ؛ گمراهی اروپا

اسلاوی ژیژک، ضمن انتقاد شدید از اتحادیه اروپا دفاع از این اتحادیه را مایه تنفر خواند. به گزارش پرس شیعه؛ اسلاوی ژیژک از اندیشمندان و فلاسفه جنجالی معاصر است که به دلیل بسیاری از نظرات متفاوتش شهرتی جهانی یافته است. وی...