پارلمان مصر به دولت جدید رأی اعتماد داد

پارلمان مصر به دولت جدید رأی اعتماد داد

نفر از اعضاء پارلمان مصر به دولت جدید این کشور رأی اعتماد دادند و با برنامه هایی که «اسماعیل شریف» نخست وزیر مصر ارائه داد، موافقت نمودند. به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، پارلمان مصر به دولت این کشور رأی...