اسم اعظم یک حقیت خارجی است نه لفظ و مفهوم آیت الله جوادی آملی:

اسم اعظم یک حقیت خارجی است نه لفظ و مفهوم

حضرت آیت ‎الله جوادی آملی با اشاره به این که جهان با اسمای الهی اداره می‎شود و خداوند این اسماء را به انسان کامل یاد داد، گفت: فرشتگان نه تنها شاگرد بلاواسطه «الله» نیستند در حدی نیستند که عالم به اسما شوند. به گزارش...