جنجالی که زهره در فرانسه به پا کرد!

جنجالی که زهره در فرانسه به پا کرد!

وزیر سابق فرانسوی به انتقادهای یک خبرنگار از او درباره انتخاب نام " زهره " برای دخترش واکنش نشان داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه شبکه بی. بی.سی، خانم " رشیده داتی" وزیر سابق فرانسوی دراعتراض به انتقاد" خبرنگاری به...