ایران فهرست اسناد خلیج فارس و جزایر آن را از عمان خواستار شد

ایران فهرست اسناد خلیج فارس و جزایر آن را از عمان خواستار شد

رئییس آرشیو ملی ایران گفت: از کشور عمان انتظار داریم لیستی از اسناد مربوط به ایران، خلیج فارس، جزایر و سواحل آن را که در آرشیو ملی این کشور موجود است، به آرشیو ملی ایران تحویل دهد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط عمومی...