اسنودن: آمریکا و انگلیس، پهپادهای اسرائیل را هک کردند

اسنودن: آمریکا و انگلیس، پهپادهای اسرائیل را هک کردند

"ادوارد اسنودن" افشا کرد که آمریکا و انگلستان، در دو دهۀ اخیر پروازها و تماس‌های سری نیروی هوایی صهیونیستی را رصد می‌کرده‌اند. به گزارش پرس شیعه، بخش سانسور ارتش رژیم صهیونیستی، درستی محتوای اسناد و تصاویری که توسط...