ایوانکا ترامپ: اگر پدرم نبود، به او اسپری‌ فلفل می‌ پاشیدم

ایوانکا ترامپ: اگر پدرم نبود، به او اسپری‌ فلفل می‌ پاشیدم

کاربران شبکه های اجتماعی، اظهارات دختر ترامپ در سال ۲۰۰۶، را ضد سخنان جنسی پدرش در مورد او، بازنشر کردند. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه «شیکاگو تریبون» با اشاره به سخنانِ ترامپ در خصوص زیبایی ظاهر دخترش، نوشت ایوانکا...