مجوز ورود خبرنگار اسپوتنیک به ترکیه لغو شد

مجوز ورود خبرنگار اسپوتنیک به ترکیه لغو شد

مقامات آنکارا در اقدامی غافلگیر کننده، مانع از ورود رئیس دفتر خبرگزاری روسی اسپوتنیک به خاک ترکیه شده و وی را با اولین پرواز به کشور متبوع خود بازگرداندند. به گزارش پرس شیعه به نقل از ایتارتاس، دولت آنکارا به دنبال...