چرا امارات، خبرنگاران عراقی اسکای‌ نیوز را اخراج کرد؟

چرا امارات، خبرنگاران عراقی اسکای‌ نیوز را اخراج کرد؟

امارات دفتر شبکۀ اسکای نیوز عربی در بغداد را به دلیل مخالفت کارمندان با استفاده از عنوان «شبه نظامی» برای نیروهای بسیج مردمی عراق، تعطیل کرد. به گزارش پرس شیعه؛ دیده بان آزادی های مطبوعاتی عراق اعلام کرد امارات دفتر...