عربستان در تروریستی خواندن حزب الله اشتباه استراتژیک مرتکب شد حزب الله:

عربستان در تروریستی خواندن حزب الله اشتباه استراتژیک مرتکب شد

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان اعلام کرد که عربستان سعودی در تروریستی خواندن حزب الله یک اشتباه استراتژیک مرتکب شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری عراق، «شیخ نبیل قاووق» معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله...