وزیر الجزایری: سفرم به سوریه اشتباه دیپلماتیک نبود

وزیر الجزایری: سفرم به سوریه اشتباه دیپلماتیک نبود

وزیر امور کشورهای آفریقایی و اتحادیه عرب الجزایر با بیان اینکه سفرش به دمشق حامل سه پیام بوده، این سفر را «اشتباه دیپلماتیک» ندانست. به گزارش پرس شیعه به نقل از رای الیوم، «عبدالقادر مساهل» وزیر امور کشورهای آفریقایی...