تصرف اموال شهروندان توسط پلیس آمریکا به بهانه برنامه اشتراک‌ گذاری عادلانه

تصرف اموال شهروندان توسط پلیس آمریکا به بهانه برنامه اشتراک‌ گذاری عادلانه

وزارت دادگستری آمریکا تعلیق قانونی را که به نیروهای پلیس محلی و ایالتی اجازه می‌دهد که بخشی از سود حاصل از تصرف اموال شهروندان را تصاحب کنند برداشت. به گزارش پرس شیعه؛ وزارت دادگستری آمریکا تعلیق جریمه دارایی مدنی را...