شرایط اسلام برای موافقت با اشتغال زنان در حرم حضرت معصومه مطرح شد؛

شرایط اسلام برای موافقت با اشتغال زنان

استاد حوزه علمیه قم با بیان این‌که خداوند در قرآن کریم مسؤولیت پرورش فرزندان را به زن داده و مرد را مسؤول تأمین معاش خانواده قرار داده است، به تبیین شرایط اسلام در زمینه موافقت با اشتغال زنان پرداخت. به گزارش پرس شیعه؛...