سعد حریری و اشرف ریفی به جان هم افتادند

سعد حریری و اشرف ریفی به جان هم افتادند

خبرها از تشدید اختلافات میان سعد حریری رهبر جریان المستقبل لبنان و اشرف ریفی وزیر پیشین دولت لبنان بر سر رهبری اهل تسنن لبنان حکایت دارد. به گزارش پرس شیعه به نقل از العالم، یک منبع امنیتی لبنانی درگفت وگو با شبکه...