بررسی اشعار عرفانی امام خمینی در هندوستان

بررسی اشعار عرفانی امام خمینی در هندوستان

اشعار عرفانی امام خمینی (ره) در شصت‌ ویکمین جلسه انجمن ادبی بیدل دهلوی در دهلی‌ نو پایتخت کشور هندوستان بررسی شد. به گزارش پرس شیعه؛ به همت مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی ایران در دهلی‌نو پایتخت کشور ھندوستان،...