تظاهرات بحرینیها در سالروز هجوم اشغالگران سعودی

تظاهرات بحرینیها در سالروز هجوم اشغالگران سعودی

مردم بحرین خود را برای برگزاری تظاهرات و فعالیتهای اعتراض آمیز در پنجمین سالروز هجوم اشغالگران سعودی آماده می کنند. به گزارش پرس شیعه؛ گروه های انقلابی بحرین در راستای این فعالیتها، در روزهای ۱۳ و ۱۴ ماه مارس جاری با...