انتقاد اشپیگل از سیاستهای دوگانه آلمان در قبال آل‌سعود

انتقاد اشپیگل از سیاستهای دوگانه آلمان در قبال آل‌سعود

روزنامۀ آلمانی اشپیگل از سیاستِ دوگانۀ آلمان و غرب در قبال خاندان سعودی به شدت انتقاد کرد. به گزارش پرس شیعه، اشپیگل با انتقاد شدید از تناقض موجود میان حرف و عمل غربی ها و همچنین توخالی بودنِ انتقاداتشان از عربستان،...