دولت آمریکا ۲۰۰ قطعه شی گرانبها را به هند باز گرداند

دولت آمریکا ۲۰۰ قطعه شی گرانبها را به هند باز گرداند

دولت آمریکا طی سفر نارندار مودی به واشنگتن، ۲۰۰ قطعه از اشیا با ارزش را به هند بازگرداند. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه پاکستان، نارندرا مودی نخست وزیر هند به واشنگتن سفر کرده است و دولت آمریکا ۲۰۰ قطعه از اشیا...