تشریح برنامه‌ های هفته افشای حقوق بشر آمریکایی آبخضر در نشست خبری مطرح کرد:

تشریح برنامه‌ های هفته افشای حقوق بشر آمریکایی

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه ملت ایران همچنان آمریکا را شیطان بزرگ می‌داند، به تشریح رویکردها، سیاست‌ ها و برنامه‌ های هفته افشای حقوق بشری آمریکایی پرداخت. به گزارش پرس شیعه؛ اصغر آبخضر...