اضافه‌ کاری برای کمک به ساخت مسجد در کانادا

اضافه‌ کاری برای کمک به ساخت مسجد در کانادا

تعدادی از مسلمانان شهر ساسکاتون کانادا برای کمک مالی به ساخت بزرگترین و زیباترین مسجد در این شهر با گرفتن کار پاره‌ وقت و اضافه‌ کاری در این امر خداپسندانه سهیم شده‌اند. به گزارش پرس شیعه؛ ساخت بزرگترین مسجد شهر...