استقرار گسترده نیروهای امنیتی کویت در اطراف حسینیه ها برای برای حفظ امنیت

استقرار گسترده نیروهای امنیتی کویت در اطراف حسینیه ها برای برای حفظ امنیت

 تمامی نیروهای پلیس و امنیتی کویت به حالت آماده باش درآمده و خودروهای پلیس برای حفظ امنیت و کنترل تردد خودروها به طور گسترده در اطراف حسنیه ها مستقر هستند. به گزارش پرس شیعه؛ بر اساس تدابیر اتخاذ شده و دستورات وزارت...